Διεύθυνση: Κολιάτσου 36, Κόρινθος 201 00
Τηλέφωνο: 2741 022777